PEOPLE MANAGED BY VALUES

Counterstrain International
Kardinaal Mercierplein 1
2800 Mechelen
T
+32 (0)15 52 55 87
E
info@counterstrain.be

Referenties

Doorheen de jaren werkte Counterstrain International samen met diverse bedrijven en bedrijfsleiders.

Denys Bruno
Ceo AE Nv
Georges Fabry
ex Ceo Esselte Nv
Henckaerts Guy
Ceo Alural
Herwig Coppens
Ceo Sabcobel
J.P Nedelec
Coo ISS Catering Nv
Jaak Van Royen
Co-oprichter/eigenaar van Baru NV
Jan Van den Bergh
President Industrial Chemicals
Johan De Schuyffeleer
SVP Technology Service HP EMEA
Kris Cloots
Ceo ISS NV
Kristiaan De Wachter
Ceo Maas International
Mathi Gijbels
Ceo Gijbels Group Nv
Niels Van de Meersch
Managing Director Starss
Patrick Dermaut
Ceo Diversi Foods Nv
Roberte Kesteman
Ceo Nuon
Roger Anné
Ceo Aminolabs
Saskia Van Uffelen
Ceo Bull Nv
Wim Claes
Ceo Java

Betere financiële resultaten

Door de grote buy-in bij alle medewerkers is er een positieve financiële impact mogelijk op diverse vlakken:

 • minder focus op loon en extralegale voordelen die niet langer de enige motivatiefactoren zijn
 • besparing op loonkost
 • hogere individuele en collectieve productiviteit en rendement en dus meer werk met minder mensen
 • besparing op globale personeelskost
 • grotere loyaliteit met minder verloop en een hogere retentiegraad als resultaat
 • besparing op rekrutering- en selectiekosten, kosten voor extra opleiding, kosten eigen aan de inwerking van een nieuwe medewerker, kosten eigen aan het tijdelijk extra belasten van anderen
 • aantrekkingspool als referentiebedrijf op de arbeidsmarkt
 • besparing op kosten voor afwezigheid door ziekte en arbeidsongevallen
 • lagere kosten als gevolg van sociale onrust binnen het bedrijf

Krachtige impact op het bedrijf

Omdat de CEO de voorbeeldfunctie concreet belichaamt, ontstaat er een collectieve emotionele buy-in met een directe impact op de houding en het gedrag van de medewerkers.

Concreet durven ze:

 • meer verantwoordelijkheid opnemen voor alle aspecten van hun job
 • meer geëngageerd zijn tegenover de interne en de externe klant en de job
 • meer proactief werken
 • meer innoverend zijn
 • sneller antwoorden en duurzame oplossingen aanbrengen
 • meer dynamisme tonen met ondernemingszin en creativiteit
 • meer teamgericht zijn.

Die positieve invloed is er ook op de volgende vlakken:

 • grotere flexibiliteit
 • meer vertrouwen in de leiding en in haar doelstellingen
 • meer vertrouwen in organisatiestructuren, taakomschrijvingen, bedrijfsprocessen, communicatiesystemen en deze verregaand aanvaarden en correct aanwenden
 • meer aandacht voor de implementatie van strategieën i.v.m. kwaliteit, kostenbeheersing en veiligheid
 • minder laten misleiden tot relationele conflicten waaronder arbeidsconflicten.

Het uiteindelijke resultaat is een maximale professionele buy-in.

Gegarandeerd resultaat na coachingtraject

De coaching van bedrijfsleiders door Counterstrain International vertaalt zich in concrete resultaten. Zowel voor de CEO zelf als voor het bedrijf.

Positieve gevolgen voor de CEO

 • De bedrijfsleider haalt continu betere resultaten, realiseert de bedrijfsopties maximaal en is en blijft de leider van een succesvol bedrijf.
 • Zij/hij kan het leiderschap op zich nemen van grotere bedrijven, zowel nationaal als internationaal.
 • De CEO profileert zich succesvol tegenover aandeelhouders, Raad van Bestuur, directieleden, medewerkers, klanten, leveranciers en andere externe partners.
 • De bedrijfsleider kan een hoge persoonlijke marktwaarde opbouwen.
 • Zij/hij bekleedt sociaal en maatschappelijk de status van voorbeeldfiguur.

Ervaren coaches

De coaches belichamen het concept waarop Counterstrain International gebaseerd is. Net daarom worden ze gekenmerkt door de volgende eigenschappen:

 • Ze hebben een mens- en waardengerichte levensvisie en een wetenschappelijke achtergrond die gerelateerd is aan het concept.
 • Zij beschikken over een ruime ervaring met het bedrijfsleven in het algemeen en met bedrijfsleiders in het bijzonder.
 • Hun persoonlijke en professionele maturiteit garandeert dat er in de loop van de individuele begeleiding een relatie tot stand komt gebaseerd is op vertrouwen, integriteit en authenticiteit. Zij confronteren waar nodig, maar altijd op een respectvolle manier.

Markant wetenschappelijk concept en sterke coaches

Het coachingconcept van Counterstrain International is gebaseerd op onweerlegbare principes uit de cognitieve en medische wetenschappen die we vertaalden naar een logisch en bevattelijk totaalconcept. En toch: een concept staat of valt met het profiel van de coach. Net daarom beschikken onze coaches over een ruime ervaring en zijn ze 100% doordrongen van het belang van een mensgerichte leiderschapsstijl.

Praktijkgerichte tool gebaseerd op apart coachingconcept

Onze unieke tool is de vrucht van 25 jaar relevante praktijkervaring aangescherpt met de feedback van bedrijfsleiders zelf. Het laat bedrijfsleiders toe om hun mensgeoriënteerde levensvisie op een zeer concrete manier te vertalen naar een waardengerichte stijl van leiden.

Als bedrijfsleider kunt u de tool onmiddellijk in de praktijk toepassen en overbrengen naar alle leidinggevenden. Resultaat? Er ontstaat een synergie die een maximale buy-in genereert en snel en efficiënt uitbreidbaar is naar alle werknemers in de organisatie. Daardoor biedt het concept een niet te evenaren meerwaarde. Zowel voor de CEO - in zijn hoedanigheid als mens - als voor het bedrijf zelf.

Ontdek meer over onze coaches:

Anne Verheyleweghen
T
0476 27 92 11
E
anne@counterstrain.be
Bekijk profiel
Marc Van de Meersch
T
0475 78 73 68
E
marc@counterstrain.be
Bekijk profiel
-

Enkel buitengewone CEO’s

De CEO’s waarmee Counterstrain International samenwerkt, onderscheiden zich op diverse vlakken:

 • Ze hebben bijzondere aandacht voor het humaan kapitaal in hun bedrijf, net omdat ze mensen centraal willen stellen.
 • Ze willen de stimulerende kracht zijn achter de menselijke ontplooiing en streven ernaar dat medewerkers zich ‘bedrijfsgelukkig’ voelen.
 • Ze ijveren om het ‘leiden vanuit een buikgevoel’ overstijgen om te komen tot een strategische belichaming van hun mensgeoriënteerde levensvisie.
 • Ze zijn bereid om tijd en energie te investeren in een unieke coaching die leidt tot een zeer persoonlijke, typische stijl van leiden en samenwerken. Deze stijl wordt de referentie voor hun leidinggevenden en voor alle intermenselijke relaties in hun bedrijf.

Buitengewone CEO’s verenigd

HAVERT is een buitengewoon genootschap van bedrijfsleiders die door Counterstrain International zijn gecoacht en die regelmatig samenkomen. Hun streven is tweeledig:

 • Ze willen collectief model staan voor het waardengericht leiden van mensen.
 • Zij wensen een maatschappelijk tegengewicht te vormen tegen de individualisering en het opportunisme in de bedrijfswereld.

Spijkerharde resultaten

De coaching van Counterstrain International zorgt voor een unieke transformatie op persoonlijk niveau.
Maar daar stopt het niet. Er is een onbetwistbaar effect op het bedrijf in zijn totaliteit. De doeltreffendheid en betrouwbaarheid van het coachingconcept blijken duidelijk uit de resultaten die de CEO’s en hun bedrijven bereiken, zelfs in crisissituaties.

Label met impact: ‘People Managed By Values’

Elk jaar reikt Counterstrain International het label ‘People Managed By Values’ uit aan bedrijven die bewust deze waardengerichte leiderschapsstijl hanteren en implementeren doorheen de diverse bedrijfsechelons.

Het label ‘People Managed By Values’ biedt de volgende troeven:

 • Uw bedrijf onderscheidt zich tegenover de concurrentie door zijn profilering als maatschappelijk en humaan referentiebedrijf.
 • Uw bedrijf differentieert zich tegenover de concurrentie door een mensgericht HR-beleid.
 • Uw voorkeurpositie op de arbeidsmarkt zorgt dat de instroom toeneemt, ook bij ‘moeilijke’ profielen.
 • Uw bedrijf krijgt een verhoogde zichtbaarheid en een positieve naambekendheid.

Counterstrain International: coaching van mensgeoriënteerde bedrijfsleiders

Counterstrain International, opgericht in 1985 door Marc Van de Meersch, coacht bedrijfsleiders die aandacht hebben voor het menselijk kapitaal in hun bedrijf en die de maximale buy-in van hun medewerkers willen verwerven.
Hoe? Door de bedrijfsleiders te begeleiden bij de ontwikkeling van een eigen, unieke stijl van leidinggeven en samenwerken. Essentieel hierbij is dat er altijd vertrokken wordt vanuit specifieke ethische waarden.

Scroll naar boven